Kontaktirajte nas

ONLINE SHOP  pozlata.com/prodavnica/

pozlatadimitrijevic@gmail.com

ZA FIZIČKA LICA +381 65 8850861 Vladislav Pušica, komercijalista

ZA PRAVNA LICA+381 65 8850860 Dimitrije Dimitrijević, direktor