Srebro za kozmetiku

Najčistije srebro vidu listića (slobodnih i transfer) i pahuljica.

Veličina srebrnih listića je 80x80mm, a postavljeno je u specijalnim fabričkim knjižicama od po 25 komada.
Postoje dva tipa listića, slobodni (za profesionalce) i “transfer” (lakoprenosivi).

 

Srebrni listići:

4200 rsd / 35e

 

Srebrne pahuljice:

0,2gr pahuljica – 2400 rsd / 20e

0,5gr pahuljica – 3600 rsd / 30e

1gr pahuljica – 6000 rsd / 50e

 

2,400 RSD